سيدحسين قوامي
آثار نویسنده
لینکستان
امكانات جانبي
 

برای مشاهده صفحه قلم اندیش2 (علوم ارتباطات، روابط عمومی، روزنامه نگاری و ...) به اینجا مراجعه کنید

 

تا کنون سه فیلم مستند و دو فیلم داستانی کوتاه توسط نگارنده‌ی این وبلاگ ساخته شده است.

 

فیلم کوتاه:

  1. نابازیگر
  2. بازگشت

 

مستند:

  1. سراب شادی
  2. همکار کیست
  3. کار درست

 

اخبار:

فیلم کوتاه بازگشت

 

نمایی از فیلم بازگشت

 

نمایی از فیلم بازگشت

 

فیلم کوتاه نابازیگر

 

نمایی از فیلم نابازیگر

 

نمایی از فیلم نابازیگر

 

نمایی از فیلم نابازیگر

 

نمایی از فیلم نابازیگر

 
موضوعات
صفحه دیگرم