سيدحسين قوامي
آثار نویسنده
لینکستان
امكانات جانبي
 

برای مشاهده صفحه قلم اندیش2 (علوم ارتباطات، روابط عمومی، روزنامه نگاری و ...) به اینجا مراجعه کنید

ایده‌آْلیست در جهنم رئالیسم می‌سوزد

پزتیویست می‌بیند و می‌بیند

می‌شنود و می‌گوید

اینجا شتر با بارش گم می‌شود

پیل چیست؟!

فیلبان موش را به بند کشیده

ابسولوتیست ظفرمندانه می‌خندد

راه‌های فرار را می‌بندد

بند و گند و بنده خدا، همبند شدند

قورباغه هفت‌تیر می‌کشد

آب که سربالا می‌رود

ابوالعطا می‌خواند

زالو بوسه می‌زند

برج زهرمار قهقهه سر می‌دهد

خیمه شب‌بازان ناشی

اپورتونیست، خوش ظاهران بدباطن

روانند در پی آنارشی

اینجا لیبرالیسم یعنی «دوستی»

کاپیتالیسم، «عشق»

فرشته پوزخند می‌زند

آسمان لب بسته

شب پرستان روز می‌آیند

اینجا نقاشان زبردست‌اند

کلاغ رنگ می‌کنند

پراگماتیست باش تا پلاک شکسته‌ها آزارت ندهند

آفرین قهرمان!

تو ضامن را کشیدی

یک ... دو ... سه ... سه ... سه ...

بشمر، اما برو ...

سروده ای از سیدحسین قوامی

 

و کلامی که در کام دکلمه می‌ریزد    

 

 

پی‌نوشت‌ها:

پوزتیویست – Positivist : اثبات گرایی. مسلک پوزتیویست معتقد است هرچیزی که قابل مشاهده، آزمایش شدن، تحلیل و بررسی نباشد (زیر چاقوی حس و تجربه نیاید)، مهمل و بی‌معنی است.

ابسولوتیسم – Absolutism : ابسولو به معنی مطلق و مقصود از ابولوتیسم حکومت مطلقه و ریاست یک نفر شخص مطلق العنان است بر جامعه. با توجه به این که در این آئین حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است.

اپورتونیسم – Opportunism : مسلکی است که طرفدارانش به سرعت بر حسب تغییر وضع سیاسی یا تغییر رژیم یا زمامدار بنا به نفع شخصی تغییر عقیده میدهند.

آنارشیسم – Anarchism : هرج و مرج خواهی. مسلک آنارشیسم حکومت را تنها موجب بدبختی و مصیبت های اجتماعی میدانند.

پراگماتیسم – Pragmatism : اصالت عمل و نقطه مقابل متا فیزیک است. فلسفه‌ پراگماتیسم (از کلمه یونانی پراگما به معنای عمل) به جای آنکه مبدا اصل فکر و عقیده ای را بپرسد از نتایج و ثمرات آن جویا می شود.

لیبرالیسم – Liberalism : فلسفه آزادی طلبی بی هیچ قید و بندی. اعقتاد به این که انسان آزاد به دنیا آمده و صاحب اختیار و اراده است و باید مجاز باشد. به هر اندازه که ممکن است آزاد پرورش و تربیت یابد.

کاپیتالیسم – Capitulation : سرمایه داری. عبارت از سیستمی است که در آن وسایل عمده تولیدی بوسیله سرمایه های شخصی فراهم می آید و به مالکیت شخصی صاحبان سرمایه باقی می ماند.
:: برچسب‌ها: شعر و هذیان
نويسنده: سید حسین قوامی
تاريخ: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
نظرات ()
 
موضوعات
صفحه دیگرم