سيدحسين قوامي
آثار نویسنده
لینکستان
امكانات جانبي
 

برای مشاهده صفحه قلم اندیش2 (علوم ارتباطات، روابط عمومی، روزنامه نگاری و ...) به اینجا مراجعه کنید

آدمخوار پیر

انگلیسی چرچیل

با نقاب

آدم‌وار

سنگی شده، زنگی شده

در پی انسان

بی هفت‌تیر و بی زنجیر

افتاده در نخجیر

صید در خام خیالی

خوابیده آرام در لیالی

خواب به خواب

خود به خود

شده خود خوراک عالی!

 

آدمخوار

در کویر بی کس و کار

جانشین زخم آن خار

که ندارد هیچ در یاد

بی مرام سست بنیاد

آن دبیر حزب در باد

آتش‌افروز و زبان‌دوز و جگرسوز

بر خوراک مغز و کله

از سر شب خورده تا روز

گشته پر سوز

 

آدمخوار

از خوراک دل و قلوه

تا خوئک،

تا خرخره

خفته در تب

گشته بیمار

در عبور از چشم دیوار

در خیال خام یاری

در برش آمد پرستار

درد بیمار گشت تیمار

آدمخوار گشت سرحال

بر جلوس تخت بیکار

یاد کله، یاد پاچه

در نگاهش گشت بیدار

و پرستار

در خام خیالی

در خیال خام یاری

سروده ای از سیدحسین قوامی
:: برچسب‌ها: شعر و هذیان
نويسنده: سید حسین قوامی
تاريخ: ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
نظرات ()
 
موضوعات
صفحه دیگرم