سيدحسين قوامي
آثار نویسنده
لینکستان
امكانات جانبي
 

برای مشاهده صفحه قلم اندیش2 (علوم ارتباطات، روابط عمومی، روزنامه نگاری و ...) به اینجا مراجعه کنید

شوماخر در کتاب‌ "کوچک‌ زیباست" به صورت‌ موجز راز موفقیت‌ سازمان‌ها را در رابطه‌ با مسایل‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ شرح‌ زیر بیان‌ کرده‌ است:

1- باید نوعی‌ نظم‌ وجود داشته‌ باشد چون‌ نتیجه‌ بی‌نظمی، نداشتن‌ ثمر و عایدی‌ است.‌ اما بهای‌ نظم‌ نباید نابود کردن‌ آزادی‌ خلاق‌ (نوآوری) باشد زیرا نظم‌ به‌ کارایی‌ و آزادی‌ خلاقیت‌ به‌ مکاشفه‌ و نوآوری‌ می‌انجامد.

2- دادن‌ اختیار و مسئولیت‌ و پاسخگویی‌ به‌ اندازه‌ مسئولیت.

3- موفقیت‌ یک‌ واحد از سازمان‌ باید به‌ آزادی‌ بیشتر و دامنه‌ مالی‌ وسیع‌تر آن‌ بی‌انجامد. درصورتی‌ که‌ عدم‌ توفیق‌ (زیان‌ عملکرد) به‌ محدودیت‌ و کاهش‌ عملکرد منجر نگردد.

4- انگیزش، مدیر که‌ در راس‌ قرار دارد مشکل‌ انگیزش‌ ندارد‌ و هرچه‌ به‌ سمت‌ پایین‌تر حرکت‌ کنیم‌ انگیزش‌ مطرح‌ شده‌ و حاد می‌گردد. تنها مزدی‌ که‌ کارمند می‌گیرد انگیزه‌ کار نیست‌ و کافی‌ هم‌ نیست.

5- نباید دستورات‌ از بالا به‌ کاهش‌ آزادی‌ و خلاقیت‌ در رده‌های‌ پایین‌ منجر شود (رده‌های‌ پایین‌ امکان‌ ارائه‌ نظر و حتی‌ نقد و رد دستورات‌ را داشته‌ باشند.)

 

کلیه پروژه‌های مطبوعاتی خود را به قلم اندیشان بسپارید
:: برچسب‌ها: روابط درون سازمانی
نويسنده: سید حسین قوامی
تاريخ: ۱۸ دی ۱۳۸۸
نظرات ()
 
موضوعات
صفحه دیگرم