سيدحسين قوامي
آثار نویسنده
لینکستان
امكانات جانبي
 

برای مشاهده صفحه قلم اندیش2 (علوم ارتباطات، روابط عمومی، روزنامه نگاری و ...) به اینجا مراجعه کنید

شما فكر ميكنيد اين عكس متعلق به كجاست؟!!

 

لطفا سراغ سايتهاي ... يا ... نرويد! همانطور كه از امضاي پاي عكس مشخص است، اين عكس متعلق به خبرگزاري مهر ميباشد، كه زير نظر سازمان تبليغات اسلامي فعاليت ميكند! براي ديدن اينگونه تصاوير، فقط كافيست به چشمان خود اطمينان كنيد!!

 

البته از آنجا كه قبلا تصاويري از حركات موزون خانمي (شما بخوانيد رقص!) و عريان شدن آقايي در كنفرانس برلين، از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شده‌است!! طبيعتا ديدن اين عكس نبايد خيلي تعجب برانگير باشد!! ولي يك موضوع را بيش از پيش روشن ميكند، و آن اينكه به رغم گذشت چند سال از شكستن داس و چكش! هنوز هستند افرادي كه معتقدند «هدف، وسيله را توجيه ميكند»!!!

 

ذکر نکته ای ضروری به نظر میرسد: شايد در شرايط معمولي اين عكس هيچ اشكالي نداشته باشد! اما خبرگزاري مهر اين عكس را در ميان عكسهايی قرار داده كه از تجمع سه شنبه دانشجويان مقابل دانشگاه تهران، در اعتراض به ادامه زنداني بودن اكبر گنجي گرفته است، و ميخواهد اينگونه القا كند كه كساني كه دنبال آزادي زندانيان سياسي هستند و به روند حاكم انتقاد دارند همگي، يك مشت آدم لاابالي و معلوم الحال هستند!! و اين بخش قضيه مشكل دار است،‌ و الا وجود چنين صحنه هايي در اقصي نقاط تهران ديده ميشود و خوب و بد بودنش هم جاي بحث و گفتگو دارد!!
:: برچسب‌ها:
نويسنده: سید حسین قوامی
تاريخ: ٢٢ تیر ۱۳۸٤
نظرات ()
 
موضوعات
صفحه دیگرم