«تقابل و تضارب» در مقابل «تساهل و تسامح»

دولت اصلاحات در دوره‌ی زمامداری خود، سیاست «تساهل و تسامح» را پیش گرفته بود که موافقان و مخالفان بسیاری داشت. (سال‌های 76 تا 84)

هدف این سیاست تبدیل معاند به مخالف، مخالف به معترض، معترض به منتقد و منتقد به موافق (یا معتقد) بود. (به درستی یا نادرستی این سیاست و به اینکه تا چه حد در اجرای آن موفق بودند کاری ندارم و قضاوت را به افکار عمومی واگذار می‌کنم.)

اما به نظر می‌رسد اکنون اقلیتی وجود دارند که سیاست تساهل و تسامح را از ته به سر اجرا می‌کنند! و هدف آنها تبدیل موافق به منتقد، متنقد به معترض، معترض به مخالف و مخالف به معاند است!

قصد و نیت و هدف گروه اخیر را نمی‌دانم، اما نتیجه و اثر سیاست‌شان را می‌توانم پیش‌بینی کنم!

/ 0 نظر / 8 بازدید