مرگ حق است!

«ستار بهشتی» هم مرد! بالاخره مرگ حق است و شتری است که در خانه‌ی هر کسی ممکن است بخوابد! و اینگونه است که نبضت تاب حرکت از کف داده و دهنت کف کرده و نکرده، قلبت برای استراحتی مختصر می‌ایستد و تمام.

وقتی پیمانه عمر هر کسی سر برسد، دیگر فرقی نمی‌کند که در کجا و چگونه باشد. تنها فرقش در این است که محل فوتش متفاوت می‌شود. البته تجربه ثابت کرده که متناسب با محل حادثه، علت مرگ همیشه ثابت و قابل پیش بینی است!

مثلا اگر فردی در هواپیما دچار یک حادثه کاملا معمولی مثل سقوط هواپیما بشود و جان به جان آفرین تسلیم کند، واضح و مبرهن است که علت مرگش خطای انسانی خلبان بوده است! یا اگر کسی بر اثر واژگونی اتوبوس به دیار باقی بشتاند مشخص است که علت آن اشتباه راننده و ضعف ستون‌های اتوبوس اسکانیا است! همچنین سوابق نشان می‌دهد که اگر فرد یا افرادی به صورت عمودی وارد زندان یا بازداشتگاه شوند و در آنجا مورد پذیرایی قرار گرفته و ریق رحمت را سر کشیده و افقی شوند، ناگفته پیداست و واضح و مبرهن و آشکار است که علت آن مننژیت یا ایست قلبی بوده است!

/ 0 نظر / 102 بازدید