نخبه یا پخمه؟!

 همانطور که می‌دانید اخیرا تمام هم و غم دکتر، تعداد بچه‌های ملت شده است. وی خواب و خوراک ندارد و مدام سخنرانی می‌کند که دیگر دو بچه کافی نیست. ظاهرا وی معتقد است که بچه هم مثل اسکناس هزارتومانی می‌ماند که ده سال پیش کلی اعتبار داشت و با آن می‌شد برای یک پادگان نان بربری خرید. ولی حالا که با هزار تومان، 4 تا نان ببری دستمان نمی‌دهند، یکی دو تا بچه به چه کار آدم می‌آید؟! بنابراین از ملت عزیز ایران خواسته‌اند که در این راستا بیشتر سعی و تلاش کنند!

احتمالا طرح موضوع «دورکاری» یا طرح کاهش ساعت کاری ادارات نیز در جهت تحقق همین موضوع است تا خانواده ها بیشتر وقت داشته و مدام در کار زاد و ولد و تولید نخبه باشند! آخه دکتر گفته که در خانواده‌های 6 تا 8 نفره امکان نخبه شدن افراد بیشتر است. از نظر مبحث آمار و احتمالات نیز درست است. هرچه تعداد بچه‌ها بیشتر شود، احتمال اینکه بالاخره یکی از آنها نخبه شود بیشتر می‌شود. شاید بگویید به همین نسبت احتمال پخمه شدن نیز وجود دارد! ولی از آنجا که یک نخبه به 100تا پخمه می‌ارزد، تصور کنید اگر در هر خانواده‌ای حداقل یک نخبه وجود داشته باشد، کشورمان چه پیشرفت چشمگیری می‌کند؟!

/ 4 نظر / 4 بازدید
زهرا

وای خدای من! اینجا هم باید مطبل سیاسی بخونم! اینجا هم باید انتقاد بشنوم!!! پیرو حرف های روزهای گذشته

زهرا

رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید مجدد بر نادرست بودن فرمول دو فرزند برای یک خانواده گفت: من این را آنقدر می گویم که به واقع حساسیت ها در رابطه با آن برانگیخته شود زیرا این فرمول بر اساس اندیشه غلطی شکل گرفته که کشورهای دیگر برای نجات خود آن را به ما دیکته کرده اند.

پرستو

ماچه قدر خوشبختیم[دروغگو]

مرتضی

اشغال عوضی چرا به نخبه ها توهین میکنی