مدل شایستگی متخصص روابط عمومی

سید حسین قوامی (مدیر روابط عمومی و روزنامه نگار)

ایوب اسماعیلی (مدرس و پژوهشگر حوزه منابع انسانی)

این مقاله در شماره ۸۸ ماهنامه روابط عمومی منتشر شده است

 

مقدمه

استیفن رابینز «سازمان» را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌کند. بنابراین اجتماعی بودن هر سازمان و الزام ارتباط با مشتریان، مشترکان، مصرف‌کنندگان و ذی‌نفعان،‌ نمایانگر جایگاه رفیع روابط عمومی است که مانند شریان‌های حیاتی، سلامت و موفقیت هر سازمانی را تضمین کرده و مسیر دست یافتن به اهداف تعیین شده را هموار می‌سازد.

اما کنفسیوس می‌گوید: «سفر ده هزار فرسنگی با قدم اول شروع می‌شود» و اولین قدم در راه صعود به قله‌ی ارتباطات و روابط عمومی کارا و شایسته، برخورداری از منابع انسانی متخصص و دانش گراست که با اشراف و شناخت جایگاه و کارکرد دانش «ارتباطات»، روابط هوشمند و نوآورانه‌ای طرح‌ریزی کرده و مسیر مناسبی را جهت دستیابی به اهداف متعالی سازمان متبوع خود ترسیم نماید. بنابراین در این مقاله برآنیم تا به تبیین و تدوین مدل شایستگی متخصص روابط عمومی بپردازیم و بر اساس بانک اطلاعات جامع مشاغل وزارت کار آمریکا ، ویژگی‌های یک متخصص روابط عمومی موفق را ارائه نماییم. چرا که: خشت اول گر نهد معمار راست، تا ثریا می رود دیوار راست!

 ادامه مقاله را در اینجا بخوانید

/ 2 نظر / 42 بازدید
رنگارنگ

[چشمک]عكس جنجالي جواد نكونام و مسعود شجاعي[چشمک]

رنگارنگ

[چشمک]مطالب داغ رنگارنگ رو هيچ جاي ديگه پيدا نمي كنيد[چشمک]