اجرای جشن عید قربان تا غدیر در محیط باز

در روزهای میان عید قربان و غدیر مجری دو جشن بزرگ بودم که جشن دوم در محوطه باز و در فاصله کوتاهی با دریا برگزار شد.

نسیم خنکی از دریا می وزید و محیط اجرای برنامه را بسیار مطبوع و لطیف کرده بود.

 

سیدحسین قوامی

 

سیدحسین قوامی

 

سیدحسین قوامی

 

سیدحسین قوامی

 

سیدحسین قوامی

/ 1 نظر / 90 بازدید
زهرا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]