سکوت جایز نیست

 مقدمه

تصمیم داشتم در این قسمت، پاسخ سئوال پست قبل را در قالب نوشته‌ای با عنوان «نهایت مشترک» (Same Finality) ارائه دهم. اما وقتی شاهد افزایش مطالبی هستم که در گوشه و کنار این شبکه مجازی به هر نحو به تحقیر و تضعیف باورها و اعتقادات دیگران می‌پردازد و با سخیف‌ترین استدال‌ها و نازل‌ترین توجیهات همه چیز را زیر سئوال می‌برد، دیگر سکوت را جایز ندانستم. از میان آنها خواندن دو نوشته‌ی احمقانه مرا بر آن داشت تا مواردی را عرض کنم و قضاوت را بر عهده افکار عمومی و حقجوی مخاطبان بگذارم.

پیش از آنکه وارد اصل موضوع شوم لازم است نکته ای را بیان کنم. چقدر مد شده است که هر کسی در هر گوشه‌ای از این جهان و آب و خاک، به هر نحوی دم از دموکراسی و آزادی بیان و اندیشه می زند، اما در عمل هیچ نشانه‌ای از پایبندی و التزام به آن پیدا نمی‌شود!

نویسنده وبلاگ مذکور با وجود ادعای آزادیخواهی، خود برای دیگران در اعمال و رفتار و اعتقاداتشان به هیچوجه حق انتخاب و آزادی عمل قائل نیست! نه تنها هیچگونه اختیاری قائل نیست، بلکه حتی برای آنها قدرت فهم و درک و شعور نیز قائل نیست! مصداق «کافر همه را به کیش خود پندارد!»

گویا ترازوی «حقوق بشر» و «آزادی بیان» از دیدگاه اینان تنها گفتار و رفتار خودشان است و اگر کسی مخالف آن ها فکر و عمل کرد، از حوزه حقوق بشر خارج شده است و هیچگونه حقی ندارد! حتی اختیار و حق انتخاب!

مضحک تر از این، لطیفه ای در جهان وجود ندارد!

 

 حسین در اندیشه انسان امروز

در مورد حسین بن علی بسیار گفته اند و بسیار شنیده ایم. اما اگر بخواهیم کمی از گفته‌ها و شنیده‌هایی که تا کنون شنیده‌ایم (و بسیار نیز ارزشمند است) فاصله بگیریم، اگر بتوانیم کمی غرض و مرض را کنار بگذاریم و حتی صرف نظر از اعتقادات مذهبی، تنها و تنها بر پایه‌ی مبانی جامه مدنی، جهان به ظاهر مترقی و اندیشه‌ی انسان امروز به سراغ حسین برویم و بعنوان یک حادثه و اتفاق تاریخی حرکتش را بررسی کنیم، با یک شخصیت آزادی‌خواه، عدالت‌طلب، حق‌جو، ظلم گریز و ظالم ستیز مواجه می‌شویم که یکی از عالی‌ترین نمونه‌های انسانیت است که هیچگاه نمی‌توان ارزش و احترام و شان و منزلتش را کتمان کرد که اینچنین انسان‌هایی موجب روسفیدی تاریخ‌اند.

کاش می شد کمی تعصب ها و اغراض و امراض را کنار گذاشت و حسین را بعنوان یک آزادیخواه، در آستانه هزاره سوم و قرن 21 بررسی و تحلیل کرد، تا بدانیم انسانیت تا چه حد نیازمند حسین و روحیه‌ی حسینی است.

باز هم تاکید می‌کنم که بعنوان یک نویسنده و روزنامه‌نگار، اصلا بعنوان یک انسان، هر چه فکر می‌کنم نمی‌توانم تصور کنم اگر حسین و انسان‌های امثال وی (فرق نمی‌کند با چه دین و مذهبی) نبودند، چگونه می‌توانستیم دم از آزادی، عدالت، دموکراسی و ... بزنیم و چه چیزی از انسانیت باقی مانده بود؟

چه الگویی برای جهان متمدن و انسان دموکراسی‌خواه این عصر والاتر و بالاتر از حسینی که تنها به احترام خواست مردم حج خود را ناتمام گذاشت و راهی کوفه شد؟

چه نمونه‌ای برای تمام آزادیخواهان و استقلال طلبان و ذلت ستیزان و ظلم گریزان تاریخ با ارزشتر از حسینی که تن به خواری نداد و با تمام داشته خود در مقابل ظلم ایستاد و از منزلت و شان انسانی تمام ابنای بشر دفاع کرد؟

این ظلم به بشریت و تحریف تاریخ است که بگوییم «حسین کسی بود که به خاطر عقایدش و به خاطر دینش خود و خانواده اش را فدا کرد» یا بگوییم: «ترویج مکتب حسین یعنی ترویج این اصل که هدف وسیله را توجیه می‌کند» یا از آن مضحک‌تر آنکه بگوییم: «همه می‌دانیم حسین در اقلیت بود. یعنی خواسته‌اش و هدفش خواسته و هدف قاطبه‌ی مردم عراق نبود و برای همین هم خود و خانواده‌اش را به کشتن داد»!! و از همه اینها خنده‌آورتر آنکه «در جهان امروز تبلیغ چنین اندیشه‌ای صرفا گرایشی است به بنیاد گرایی و خشونت‌»!!

چه خوب می‌‌شد کمی تاریخ بخوانیم و بدانیم که حسین بخاطر سه هزار نامه‌ای که از سوی مردم کوفه به وی نگاشته شده بود و به احترام خواست اکثریت مردم، از بخشی از آیین و مناسک مذهبی‌اش (حج) گذشت و به سوی کوفه حرکت کرد. اما وقتی با عهدشکنی کوفیان روبرو شد، چون حرکتش به دعوت اکثریت مردم بود و چون اکنون به هر دلیلی نظر مردم برگشته بود و فرستاده‌اش را کشته بودند و دعوت خود را پس گرفته بودند، باز به خواست مردم احترام گذاشت و عزم بازگشت کرد که ابن زیاد مانع شد. (و این عالی‌ترین نمونه چیزی است که امروزه تحت عنوان موازین و دکترین دموکراسی مطرح می‌شود و همگان برای آن سینه چاک کرده اند و به به و چه چه می‌کنند.)

کاش کمی تاریخ می‌خواندیم تا بدانیم که حسین همواره از جنگیدن پرهیز داشت و وقتی در حلقه‌ی محاصره قرار گرفت، با چندین جلسه سخنرانی و مباحثه (چیزی که امروزه به گفتمان، مذاکره و لابی معروف است)، بسیار تلاش کرد که قائله را را به قول امروزی آن از راه دیپلماتیک و با دیپلماسی ختم کند و با خانواده خود به شهر و موطنش بازگردد.

کاش تاریخ خوانده بودیم تا گواه دهد که حسین به هیچوجه به قصد جنگ حرکت نکرده بود که اگر اینگونه بود به جای زن و کودک و بچه، سربازان رزم‌آور و جنگنده می‌برد.

چارلز دیکنز، نویسنده نامدار انگلیسی می‌گوید: «من نمی‌فهم! اگر منظور حسین جنگ در راه خواسته‌های دنیایی بود،‌ چرا خواهران، زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل چنین حکم می‌نماید که او فقط به خاطر اسلام فداکاری کرد.»

تاریخ گواه است که حسین تنها به احترام نظر اکثریت به راه افتاد و با هدف اصلاح جامعه اسلامی بدون خون ریزی، (که در ادبیات امروزه رفورم خوانده می‌شود) حرکت کرده بود.

کاش تاریخ خوانده بودیم تا گواه دهد که وقتی حسین در مقابل یزیدیان قرار گرفت، هیچگاه به استقبال نبرد نرفت و این سپاه یزید به فرماندهی عمر سعد بود که طرح نبرد را پیگیری می‌کرد و طرفدار مخاصمه بود.

کاش تاریخ خوانده بودیم تا شهادت دهد که جنگ‌طلبان تا حسین را در دو راهی بیعت و جنگ، یا ذلت و عزت قرار نداده‌‌بودند، وی هیچ تمایلی به نبرد نداشت و زمانی که بر سر این دو راهی قرار گرفت، تنها برای حفظ اعتقاداتش،‌ برای دفاع از حقانیت و عدالت، برای تاکید بر آزادی، برای احترام به کرامت انسانی، برای عیان کردن عزت نفس، برای اثبات اصالت وجود و برای احترام به آنچه که امروزه امانیزم خوانده می‌شود، ایستادگی کرد و بر پهنای تاریخ فریاد زد که اگر دین ندارید آزاده باشید.

اما امانیزم حسین، در عرض خدا و توحید قرار نداشت، بلکه اصالتی در طول آن بود که خداوند به جانشین خود بر روی زمین تفویض کرده بود. اصالتی که از آن به عزت نفس و کرامت انسانی تعبیر می‌شود و برگرفته و منشعب از روح اسلام است. و بدینسان حسین با حفظ جایگاه و شان انسانی، مایه‌ی مباهات و افتخار بشریت شد و خود را بعنوان الگوی انسانیت به تاریخ نمایاند و شهید شد.

و شهید یعنی زنده. شهید یعنی فردی که شاهد اعمال و رفتار ماست.

بی دلیل نیست که چنین حرکتی هزار و 400 سال بعد برای مهاتما گاندی که طرفدار مذهب هندوست، الهام بخش می‌شود و به اقرار خود، با تاسی به حسین بر یاس و نا امیدی چیره شده و مردم هند را از استعمار انگلیس آزاد می‌کند.

وی می‌گوید: «زندگی حسین، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده‌ام و توجه کافی به صفحات کربلا نموده‌ام. بر من روشن است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، بایستی از وی پیروی کند و راه او را در پیش گیرد.»

اما چه نادانیم ما که حتی به اندازه آن هندویی نمی‌خواهیم از این الگو و نماد انسانیت استفاده کنیم!

حسین تجلی و مصداق عینی بسیاری از مفاهیم و معانی مدرنی هستند که در سال‌های آغازین هزاره سوم، بسیاری از ما را شیفته و مجذوب خود کرده است. برای همین است که بسیاری از بزرگان و دانشمندان جهان شخصیت وی را تحسین کرده‌اند.

آنتوان بارا، نویسنده‌ی مسیحی «حسین در اندیشه مسیحی» که به 17 زبان ترجمه شده است می‌گوید: «به من انتقاد می کردند مگر تو مسلمانی که درباره حسین کتاب نوشته‌ای؟ به آنان می گفتم چگونه می توان در برابر شخصیت‌هایی چون حسین دچار شیفتگی و شگفتی نشد که در کارنامه او هیچ نشانه‌ای از سستی و ذلت نمی‌یابی و این تنها من نیستم که شیفته حسین هستم. گاندی را ببینید که به عنوان یک هندو اظهار می دارد اگر می خواهی پیروز شوی باید در خط حسین حرکت کنی و نیز می گوید من از حسین آموختم که مظلوم باشم تا پیروز شوم. آیا این هندو، مسلمان بود که چنین اظهاراتی بر زبان آورده، یا جبران خلیل جبران آن شخصیت مسیحی بزرگ در مورد حسین می‌گوید؛ حسین چراغ فروزان تمامی ادیان است. و من او را چنین توصیف کرده ام که حسین گوهر جاودانه و همیشگی ادیان است و او گوهر دین واحد می باشد.‌»

وی همچنین اضافه می‌کند: «اگر حسین بن علی از آن ما بود در هر سرزمینی برای او بیرقی برمی افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری برپا می نمودیم و مردم را به نام حسین به مسیحیت فرا می خواندیم.»بنابراین تاریخ، زندگینامه، شهامت، شجاعت، رشادت و شهادت حسین شهادت می‌دهد که وی آزادیخواه‌ترین، عدالت‌طلب‌ترین، دموکرات‌ترین و اصلاح‌طلب‌ترین انسانی بود که تاریخ تاکنون دیده است. وی شان و منزلت و کرامت انسانی را حفظ کرد و به انسان آموخت که باید در عین احترام به خواست دیگران، مسئولیت اجتماعی داشته باشد و می‌تواند انسان بماند و در مقابل نظام‌های کاپیتالیستی، توتالیتری و فاشیستی ایستادگی کند. کاری که وی کرد و در جهان بعنوان یک اسطوره زنده باقی ماند. نه اسطوره‌ای که زاده ذهن شعرا و نویسندگان است و تنها در دیوان‌ها و کتاب‌ها متولد می‌شود و می‌میرد.

دیگران نیز که در ظاهر هیچ سنخیت و رابطه‌ای با حسین نمی‌توانند داشته باشند، در هر گوشه‌ای از این کره خاکی که حسین را شناخته‌اند و حرکتش را مطالعه کرده اند، ناگزیر لب به تحسینش گشوده‌اند. که خلاصه‌وار قطره‌ای از آن را در ادامه متذکر می‌شوم:

توماس کارلایل (فیلسوف و مورخ انگلیسی): «آنها با عمل خود ثابت کردند که تفوق عددی در جایی که حق با باطل روبرو می‌‌شود، اهمیت ندارد و پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من است.»

ماربین (خاورشناس آلمانی): «موضوعى را که نمى‏توان نادیده گرفت این است که حسین (ع) اول شخص سیاستمدارى بود که تا به امروز احدى چنین سیاست مؤثرى اختیار ننموده است.»

سرپرسی سایکس (خاور شناس انگلیسی): «حقیقتا آن شجاعت و دلاوری که این عده قلیل از خود بروز دادند، به درجه‌ای بوده است که در تمام این قرون متمادی هرکسی آن را شنید، بی‌اختیار زبان به تحسین و آفرین گشود. این جمع دلیر غیرتمند، مانند مدافعان ترموپیل، نامی بلند‌ غیر قابل زوال برای خود تا ابد باقی گذاشتند.»

تاملاس توندون (هندو، رییس سابق کنگره ملی هندوستان): «این فداکاریهای عالی از قبیل شهادت امام حسین‌، سطح فکر بشریت را ارتقا بخشیده است و خاطرة آن شایسته است که همیشه باقی بماند و یادآوری شود.»

ویل دورانت (نویسنده‌ی تاریخ ادیان): «بی شک قیام حسین و شجاعت او کم از مسیح ندارد.»

حسین زنده است. حسین تنهاست. اگر مرهی بر زخمش نداریم، تیری بر رویش نکشیم و تیغی بر قلبش ننشانیم که زخم خورده تاریخ است.

اگر امروز حقش ادا نمی‌شود و مردم در سوگش، زنده‌اش را قربانی می‌کنند و اعمال و رفتاری انجام می‌دهند که گاهی نه منطقی آنرا تایید می‌کند و نه ریشه‌ای در تاریخ و گذشته دارد و نه با اصول شرع و مذهب سازگار است، برای آن است که تاریخ، حسین مرده، مظلوم، مقتول و مغفول را بیشتر دوست می‌دارد تا حسین زنده، جاوید، ماندگار، الهام بخش و حیات بخش.

و ما چه جفاکار انسانهایی هستیم در حق حسین و حسینیان ...

حسین زنده است. حسین تنهاست. و ما چه نادان آدمیانی هستیم که همواره مرغ همسایه را غاز می‌پنداریم و ادبیات و گفتمان و قرائت غربی هر چیزی را حلوا حلوا می‌کنیم، در حالی که مرجع و منبع و منشا اصلی آن را فراموش کرده و از آن بدتر تحقیر می‌کنیم!

چه حماقتی بالاتر از آنکه خود غرب اعتراف می‌کند، رنسانس و انقلاب صنعتی بعد از قرون وسطی بر مبنای تمدن بزرگ اسلامی شکل گرفته است و اولین آموزگاران تمدن غرب مسلمانانی چون ابوریحان بیرونی‌ها و ابوعلی سیناها، عمر خیام‌ها، خوارزمی‌ها و ... بوده‌اند، اما در میان خود و جامعه خودمان، همیشه مذهب را باعث خاموش شدن چراغ علم و عقب ماندگی تاریخی ایرانیان می دانیم!

چه بر سر ما آمده که مرجع و منبع و منشا پیشرفت کنونی جهان را موجب حقارت خود می‌دانیم؟!

کاش کمی تاریخ می‌خواندیم تا دیگر نتوانند از خودمان چیزی را که گرفته‌ و بر سر خودمان بکوبند!

چه ظلمی بالاتر از این در حق حقیقت و در حق تاریخ شده است؟!

خدایا ما را با حقایق آشنا کن و از احمق ها قرار مده!

/ 65 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نفيسه

به نظرم نبايد اجازه داد يه چيزی بگه بعد از بار مسووليتش شونه خالی کنه... (چرا این صفحه ی کامنتا انقدر طول میکشه تا بالا بیاد؟) پیوست:با هیچکدوم از حرفام نمیخواستم هندونه زیر بغلتون بذارما چون الآن فصلشم نیست! به امید موفقیتتون!

نفيسه

راستی يادم رفت بگم... يا علی

بهرام ساسانی

خيلی مختصر و البته دير بحث دوستان را خواندم. اگر اجازه دهيد چند نکته را هم من بيان کنم (خودم را خوب بلدم دعوت کنم!!!). نکته ای که همواره ميبينم در اين بحثها پيش می آيد اين است که هر دو طرف به نوعی خود را آزاد انديش می نامند و هوادار حقوق بشر اما در عين حال هر دو طرف نمیپذيرند که ديدگاهشان برای خودشان محترم است و نه برای ديگری. شراگيم که من البته با ديدگاهش چندان آشنايی ندارم به نظر ميرسد به حسين قوامی ميگويم که تو نبايد حسين را به دليل اينگونه و آنگونه بودن (دلایل فلسفی و دلایل تاریخی و ...) سمبل و استوره قرار دهی. يعنی نخست نميپرسد که حسين قوامی چه ميخواهد که حق ندارد حسين را سمبل بداند. اگر دقيق بدانيم که حسين قوامی چه ميخواهد آنوقت ميتوانيم با او از اين در سخن بگوييم که حسين را سمبل و استوره قرار دهد يا ندهد. اما ما نخست آنچه خود هستيم را در حسين قوامی نوعی قرار ميدهيم و سپس ميگوييم تو بايد اينگونه باشی!!! از آن طرف حسين قوامی و تقريبا همه متفکران شيعه (کاری به شیعیان بی فکر ندارم) ديدم وقتی سخن ميگويند از کلمه ما زياد استفاده ميکنند و اين مای آنها مای غريبی است.

بهرام ساسانی

يکبار بايد دور هم بنشينند و تصميم بگيرند که اين ما که هست. اگر منظورش شيعيان است. خب شيعيان که اينطور هستند. نيازی به اينکه حسين قوامی بگويد که شيعيان بايد حسين را الگو و سمبل و استوره بدانند نيست. اما به نظر ميرسيد مای اين دوستان گاهی معنی ما ايرانيان و ما مسلمانان ميدهد که اينجا سفسته و مغلطه شروع ميشود. پر واضح است که امام حسين هيچ نقشی در زنده ماندن اسلام نداشته است. دايره نفوذ امام حسين و عاشورا محدود است ميان رود سند و رود فرات يعنی همان ايران باستان خودمان که البته اين هم نه به آن دليلی که شراگيم به اشتباه گفت (ظلم امویان به ایرانیان) بلکه به دليل حکومت صفوی است. صفويانی که من هوادارشان هستم اما شيعيانی چون شريعتی و برخی از نسل جديد شيعيان که خجالت ميکشند پشت علامه مجلسی و کلينی و .. قايم شوند ميروند پشت شريعتی قايم ميشوند، اینها صفویان را عامل همه شرمگینی های شیعه میدانند. درحالیکه یکبار دیگر میگویم دایره نفوذ امام حسین و عاشورا در جهان اسلام محدود است میان رود سند و فرات که همان مرزهای ایران صفوی است. چه از بعد مکان و چه از بعد زمان (پیش از صفوی) از این محدوده خارج شویم خبری از حسین نیست

بهرام ساسانی

.... اما از اسلام هست. خوبش هم هست. مگر اینکه بگوییم اسلام از نظر ما = ولایت اهل بیت و منتظر بودن برای امام زمان و شیعه جعفری اثنی عشری که خب در این خصوص پاسخی نمیتوان داد. پاسخ را خود متفکرین نوین شیعه مثل دکتر سروش و ... دیگران داده اند که به هیچوجه شیعیان نمیتوانند بگویند که اسلام آنان راستین تر از اسلام سنی هاست. (که به دید من عکس آن درست است و اسلام سنی و حتا وهابی سلفی راستین و ناب است). بنابراین نخست بیاییم ببینیم چه بحثی داریم و بعد شروع کنیم به بحث. اینقدر هم سریع در هنگام بحث نرویم سراغ شخص بحث کننده (من خودم هم از همه شما بیشتر اشتباه میکنم در بحث). عادت کردیم تا یک چیزی میگوییم شخص جواب میدهد سریعا بحث را فراموش کرده به شخص میپردازیم. آقا این شخصی که من دارم باهاش بحث میکنم اینطوریه آنطوریه ..... یعنی چی؟ حرفش را پاسخ بده. کاری نداشته باش که خودش چگونه است. ببینیم بحث ما چیست؟ داریم بحث تاریخی میکنیم؟ بحث فلسفی میکنیم؟ بحث جامعه شناسی میکنیم؟ بحث هویت شناختی میکنیم؟ خود و طرف مقابل را درون چه دایره ای میدانیم؟ شیعیان؟ مسلمانان؟ ایرانیان؟ انسانها؟...

بهرام ساسانی

...اگر داریم بحث تاریخی میکنیم که امام حسین از نظر تاریخی کی و کجا و چگونه و به چه علت جنگید و با چه کسی با چه اهدافی جنگید. خب اینجا دیگر روضه خوانی معنی ندارد. اینکه گاندی و چارلز دیکنز و جرجی زیدان و جورج بوش (این یکی رو از خودم درآوردم) از حسین تعریف کردند یعنی سفسته. شوخی بردار هم نیست. اگر کسی در بحث تاریخی نقدی بر حرکت حسین میکند حمایت چارلز دیکنز و گاندی از حسین سفسته است و بس. اینجا منابع و رفرنس ما گاندی نیست. تبری است. بلعمی است. برویم یکبار خارج از چیزی که روضه خوانها بالای منبر میگویند ببینیم در این تواریخ چه نوشته است. در مروج الذهب مسعودی چیزهایی در خصوص حسین نوشته است که ۱۸۰ درجه با آن چیزی که ما شنیده ایم (کی میشود شنیده ها از منبرها را بریزیم دور و برویم اسناد را بخوانیم؟) تعارض دارد. بر اساس برخی تواریخ به نظر نمیرسد حرکت حسین دینی بوده باشد. بلکه حرکتی است سیاسی و حکومتی برای گرفتن حکومت که آنرا حق موروثی خود از پدر میدانست (یزید هم حکومت را حق موروثی از پدر میدانست). اینجا بنشینیم اسناد را بگذار

بهرام ساسانی

... اگر نه کاری به تاریخ نداریم. برخی وقتی با آنها صحبت میکنی میگویند آقا من کاری ندارم که در تاریخ چه نوشته شده است. حسین من، پیامبر من، امام من اینگونه بود که من میگویم و من این دید و این شخصیت را دوست دارم و میخواهم مثل آن باشم و از آن درس بگیرم. حال درست یا غلط. بر خلاف آنچه به نظر میرسد که این فرد در حال سفسته است. اما چنین نیست. ما حق داریم برای خود رویا بسازیم و با رویای خود زندگی کنیم. یک میلیارد مسلمان حق دارند پیامبر خود را نمونه کامل انسانیت دانسته و خود را شبیه به او سازند. هرچند که چهار تا تاریخ پژوه بگویند خیر! پیامبر اسلام اینگونه که اینها فرض میکنند نبود. بلکه آنگونه بود!!! اصلا اهمیتی ندارد. بحث دینی هم نیست. آیا کاوه آهنگر و آرش کمانگیر یا رستم را تاریخ اثبات کرده؟ اما ما ایرانیها حق داریم آن رویایی که از اینها ساختیم و داریم را دوست داشته و از آنها الگو بگیریم. اینکه چهار نفر بگویند اینها ساخته و پرداخته و افسانه!!! است اهمیتی ندارد. یهودیان هم حق دارند دلخوش به انقلاب موسی بر ضد فرعون و حرکت آنها از مصر به اسرائیل باشند. حالا هرچه هم هروگلیف های مصر باستان را نگاه کنیم اثری از موسی نباشد.

بهرام ساسانی

...در بحث فلسفی باید دو طرف به یک دید یکسان از تاریخ برسند و بعد بگویند به نظر شما این حسین (که ما امروز میشناسیم و روی آن اتفاق نظر میکنیم که مثلا اینگونه رفتار کرد و یا آنگونه) خوب است الگو باشد یا نه؟ رفتارش خوب است یا نه؟ این بحث میتواند کاملا مستقل باشد. چقدر عالی میشود اگر چنین بحثهایی انجام دهیم. به جای اینکه همه اینها را قاطی کرده و پس از چندی شروع کنیم به پرداختن به شخص سخنگو!!!. یا میتوانیم بحث جامعه شناسی کنیم. که آقا فضای امروز کشورهای شیعه (بخشی از پاکستان و افغانستان و ایران و عراق) آیا خوب است یا بد؟ بر اساس دانش جامعه شناسی مولفه هایی که بر اثر ماجرای محرم و صفر ایجاد کرده چه بر سر این کشورها آمده. سبب برکت بوده و یا خیر. امروز چطور است؟ در آینده چه میتوان پیش بینی کرد. این بحث اصلا نیازی به اتحاد بر روی تاریخ و فلسفه هم ندارد. بحثی است جامعه شناختی. و نکته آخر اینکه نگاه کنیم ما و طرف مقابل بحث با هم در چه دایره ای قرار میگیریم؟ اگر هر دو شیعه هستیم آنوقت میتوانیم با بحث تاریخی فلسفی و جامعه شناختی به درکی بهتر از وضع شیعه رسیده و آینده ای بهتر را نقشه بکشیم.

بهرام ساسانی

....اگر خیر. طرف مقابل شیعه نیست اما مسلمان است آنوقت بحث نخست ما تاریخی میشود. بعد که به حداقلی از مشترکات تاریخی رسیدیم میتوانیم در خصوص فلسفه جهان اسلام و جامعه شناسی جهان اسلام در رابطه با امام حسین برسیم و در نهایت فکری به حال امروز و فردای جهان اسلام کنیم. اما اگر طرف مقابل بحث ما مسلمان نیست اما ایرانی است. البته باز بحث تاریخی فرقی ندارد. اما در بحث فلسفی باید نگاهمان به ایران باشد. ایران به هنگام جنگ حسین و یزید چگونه بود؟ ایران چه منفعتی داشت؟ چه سودی از پیروزی یک طرف میبرد؟ ایرانیان چه نقشی داشتند؟ و سپس برای جامعه شناسی امروز ببینیم که در کل امام حسین اصلا میتواند و اگر میتواند چگونه میتواند به سمبل و استوره و قهرمان ملی ایران (چون بحث دیگر مذهبی نیست) باشد. اگر طرف مقابل ایرانی هم نیست و مسلمان هم نیست. آنوقت به عنوان انسان باید بحث کنیم که حسین از نظر فلسفی آنزمان برای انسانیت چه کرد؟ و امروز در جهان چه کارکردی در جوامع بشری میتواند داشته باشد؟ آیا میتواند سمبل ظلم ستیزی و آزادگی باشد و یا بنمایه تروریسم و خشونت و خونریزی؟ بحث باید اینگونه باشد به دید من کوچک. با سپاس از دوستان.

احمد

ااااااااااای........ دمت گرم و سرت خوش باد