...

 

 

 

10=2×2

/ 4 نظر / 4 بازدید
ابوالفضل

وبلاگت خیلی قشنگه خوشحال میشم به منم سری بزنی [گل]

مترسک

[خرخون][خرخون][اوه] ها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/[نیشخند]

مترسک

هیچ انسانی جزیره ای دورافتاده ازدیگران نیست.ماهمه باهم قاره ای پهناور راتشکیل میدهیم وباریشه هامان به هم پیوندمی خوریم.ممکن است شاخه هامان جدای ازهم به نظربرسند, امابی تردیدریشه هامان یکی ست... [گل]

مهدی

فقط شعر فریاد اخوان ثالث یادم میاد خانه ام آتش گرفته ست, آتشي بي رحم. همچنان مي سوزد اين آتش, نقش هائي را كه من بستم بخون دل, بر سرو چشم در و ديوار, در شب رسواي بي ساحل وزميان خنده هايم, تلخ,و خروش گريه ام, ناشاد, از درون خسته سوزان, مي كنم فرياد, اي فرياد! اي فرياد! از فراز بام هاشان, شاد, دشمنانم موذيانه خنده هاي فتحشان بر لب, بر من آتش بجان ناظر.در پناه اين مشبك شب. من بهر سو ميدوم, گريان از اين بيداد. مي كنم فرياد, اي فرياد! اي فرياد!