امروز هیچ خبری نیست!

امروز روز خبرنگار است، موجودی که وجود خارجی ندارد! بنابراین این روز را جدی نگیرید ... بی‌خیال! ... خبرنگار خوب، خبرنگار مرده است!

/ 2 نظر / 5 بازدید
نشمیل

سلام, روزتون مبارک

زهرا

خبرنگار هميشه زنده است پايدار باشي. روزت مبارك[گل][گل][گل][گل][گل]