خدا رحم کرده ما در آن کشور نیستیم!

اگر ارزش پول ملی یک کشور نصف شود، به نظر شما مسئولان آن کشور چه می‌کنند؟!

 1. هاراگیری (خودکشی) می‌کنند
 2. استعفا می‌دهند
 3. عذرخواهی می‌کنند
 4. آنرا از دستاوردهای خود می‌دانند که علی رغم میل بدخواهان به دست آمده!

به نظر شما تفاوت واحد پولی آن کشور با «پهن» در چیست؟!

 1. ارزش پهن با گذشت زمان ثابت می‌ماند، اما ارزش پول آن کشور با خاکستر برابر می‌شود!
 2. از یک کیلو پهن حداقل دو کیلو کود تهیه می‌شود، اما با یک کیلو پول آن کشور نیم کیلو هم کود نمی‌دهند!
 3. پهن بودار است و پرخاصیت، اما واحد پولی آن کشور نه بو دارد و نه خاصیت!
 4. اولی حاصل یک فعالیت گوارشی سالم است، اما دومی حاصل یک فعالیت گوارشی ناسالم!

شباهت واحد پولی آن کشور با پهن در چیست؟

 1. هر دو قبلا چیز با ارزشی بوده‌اند
 2. گزینه 1 صحیح است
 3. گزینه 1 و 2 صحیح است
 4. هر سه!
/ 2 نظر / 47 بازدید
صادق صادقی

انگار کسی به کسی نیست. ترسم از این است که دیر از خواب برخیزند.