امامزاده مترو!

گاهی از خود می‌پرسم: با این مردم چگونه توانسته‌ایم به دانش هسته‌ای دست یابیم؟!

/ 4 نظر / 4 بازدید
At

من متوجه نشدم ! این صندوق توی مترو برای کمک به امور خیریه بوده کهمردم تووش پول انداختن؟! که عادیه ! یا برای انتقادات و پیشنهادات بوده که مردم تووش پول انداختن ؟ که غیر عادیه و سوال آخر بجا !

علی

خوب نیست آدم خودشو تافته جدا بافته بدونه

همین که عقلشون رسیده سوراخ داره کلیه

AmiR

به تو چه مرتیکه