2 روی سکه‌ی تکسیم

به جرات می‌توان گفت که هیچ توریستی وجود ندارد که گذرش به استانبول افتاده باشد و از میدان تقسیم (یا تکسیم) دیدن نکرده باشد.

میدان بزرگ و زیبایی در بخش اروپایی استانبول که تا پیش از اعتراضات اخیر، مظهر آرامش و نشاط بود. میدانی پر از پرچم‌های قرمز ترکیه و چرخ‌های فروش بلوط سرخ شده و بلال آب پز شده که درمحاصره کبابی‌ها و اغذیه فروشی‌ها بود و در آن پرندگان و انسان‌ها زندگی مسالمت آمیزی داشتند. پرندگانی که زینت‌بخش عکس‌ها بودند و دل خوش داشتند به باقی مانده غذای توریست‌ها و انسان‌هایی که در چهره‌شان جز شادی و آرامش دیده نمی‌شد و با لبخند و ژست‌های گوناگون مشغول گرفتن عکس یادگاری با پرندگان بودند.

اما تمام این حقایق، یک روی سکه‌ی این میدان بود و روی دیگر آن در روزهای اخیر نمایان شد؛ روی اعتراض و اغتشاش و آشوب.

این درس بزرگی است که تمام حقایق را با چشم سر نمی‌توان دید و چه بسا سکه‌ی زرینی که روی دیگرش سیمین باشد. این درس بزرگی است که با رنگ و لعاب و تبلیغات شاید بتوان ظاهر هر چیزی را آرام و عالی و مطلوب نشان داد، اما باطن آن را هرگز نمی‌توان کتمان کرد؛ که اگر چنین باشد، با اولین جرقه نهان خود را عیان می‌کند و کوه به زور ساخته‌ی سازندگانش را فرو می‌ریزد.

حالا مقامات ترکیه تا دلشان می خواهد سخنرانی کنند و مردم معترض را اغتشاش‌طلب و آشوبگر بخوانند، اما واقعیت هیچ تغییری نمی‌کند و واقعیت این است که هر سکه‌ای دو رو دارد؛ یک روی ساختگی و یک روی واقعی.

  

 

 

/ 2 نظر / 113 بازدید
راحیل

اون موقع که ما رفتیم ترکیه، این میدون در بخش اروپایی بود، الان جابه جا شده؟ :) جدا از شوخی، همون موقع هم وقتی به مردم نگاه می کردم، وقتی اون همه مسجد رو می دیددم که دیوار به دیوار سینما و میخانه بودند، وقتی دیدم 97% مردم مسلمانند و نشانی از مسلمانی شان نبود، همون وقت فکر کردم این همه تضاد کنار هم چطور قرار گرفته اند. تضاد خود تکسیم بود و البته حکومت بر این همه تضاد حتما سخت است.

صادق صادقی

سلام انگار یک جورهایی همه جا در ابتدای قرن جدید دارند خانه تکانی می‌کنند. شاید مفهوم پدیده در حال اتفاق افتادن را درست نتوانم درک کنم، اما به‌روشنی می‌بینم که چیزهای بزرگی در حال اتفاق افتادن است.