دماغ بزرگ!

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که در طول این پنج سال به چه میزان به دارایی‌هایتان افزوده شده، با کمال تواضع و فروتنی گفت: هر چی ملت ایران دارد دارایی‌هایم است و من نیز به دارایی‌های ملت ایران اضافه شده‌ام!

.

.

.

سه تا دوست دور هم نشسته و صحبت می‌کردند. اولی گفت: خدا رحمت کند پدرم را که بعد از رفتنش، کلی نام نیکو و اعتبار به جا گذاشت که هرجا می‌روم و می‌گویم پسر فلانی هستم، احترامم را نگه داشته و کارم را راه می‌اندازند.

دومی گفت: خدا رحمت کند پدرم را که به فکرمان بود و برای آسایش خانواده‌اش از ماشین و ملک و املاک چیزی کم نگذاشت.

سومی گفت: خدا رحمت کند پدرم را که از دار دنیا فقط و فقط یک دماغ بزرگ داشت که آنرا هم برای ما گذاشت!

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیده زهرا

عجب!!! اسمت که حسین___ مثل اون هر جفتتون روزنامه نگارید اما تو قوامی هستی و اون شریعتمداری خدا را شکر که فکرتون مثل هم نیست رسمتون مثل هم نیست