# شعر_و_هذیان

خیمه خورشید سوخت ...

بادها، نوحه خوان بیدها، دسته زنجیر زن لاله‌ها، سینه‌زنانِ حرمِ باغچه بادها، در جنون بیدها، واژه‌گون لاله‌ها، غرق خون، برگ‌ها، گریه‌کنان ریختند آسمان، کرده به تن پیرهن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 27 بازدید

...

دیرزمانی است نیزه‌های برافراشته آسمان را می‌خراشد بر زمینی یا آسمان؟ زمین آسمانیان را در بند می‌کند هله در این هلالوش به زخم خوردگان هلاهل می‌دهند «زخم» می‌زنی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 14 بازدید