# عکس

ایران زیبا (4) کاخ آپادانا و قلعه شوش

ویرانه‌های کاخ آپادانای شوش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمت اول: ایران زیبا قسمت دوم: لرستان قسمت سوم: اندیشمک و سد دز قسمت چهارم: کاخ آپادانا و قلعه شوش قسمت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 78 بازدید