# چاردیواری

ایران زیبا (6) چغازنبیل و زیگورات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمت اول: ایران زیبا قسمت دوم: لرستان قسمت سوم: اندیشمک و سد دز قسمت چهارم: کاخ آپادانا و قلعه شوش قسمت پنجم: دانیال نبی قسمت ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 110 بازدید