باران

باران
یعنی هنوز یکی هست که نفس کشیدن آدم ها واسش مهمه ...

/ 1 نظر / 66 بازدید
زهرا

باران یعنی ششتن رنگ ها باران یعنی بی رنگی باران یعنی خدایی هست در این نزدیکی